6.reprezenta?ný ples PRO GYMNASIO

Ob?ianske združenie priaznivcov, priate?ov a absolventov Gymnázia v Ružomberku PRO GYMNASIO Vás pozýva na 6.reprezenta?ný ples,

ktorý sa uskuto?ní 23. januára 2010 o 19:00 hodine v Kultúrnom dome Andreja Hlinku Ve?ká dvorana, v Ružomberku.
Do tanca hrá profesionálna hudobná skupina Starmania.
Zaujímavý program, ve?era formou švédskych stolov.
Vstupenky (v cene 49 Eur ) je možné zakúpi? v gymnáziu v ?ase od 7:00 do 14:00 hodiny.
tel. ?. 044/4328065

, direr@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok