Benefi?ný koncert

"Darujme im farebnejší svet..."

Pripravovaný benefi?ný koncert ... DARUJME IM FAREBNEJŠÍ SVET... venovaný detskému onkologickému oddeleniu Detskej fakultnej nemocnice s Poliklinikou v Banskej Bystrici sa uskuto?ní 17.12. 2009 o 16.00 vo Ve?kej Dvorane Kultúrneho domu A. Hlinku v Ružomberku. Tešíme sa na Vašu ú?as?.


h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok