Program Comenius – Kelti, naši spolo?ní predkovia

Projekt bilaterálneho školského partnerstva v rámci Programu celoživotného vzdelávania, ?as? Comenius "Kelti, naši spolo?ní predkovia" je zameraný na vyu?ovanie a u?enie sa cudzích jazykov prostredníctvom objavovania európskeho kultúrneho a historického dedi?stva.

Študenti sa zamerali na skúmanie spolo?ných predkov. Kelti v minulosti opustili strednú Európu (dôkazom ?oho je keltský tábor Havránok) a vydali sa na západ. Bretónsko je francúzsky región známy keltskou minulos?ou a jeho kultúra a jazyk sú dodnes ovplyvnené týmto národom.
Objavovanie keltskej kultúry sa uskuto?nilo prostredníctvom aktivít zameraných na:
- oboznámenie sa s menšinovými jazykmi (bretónsky, slovenský),
- realizáciu výtvarných diel (sochy, modely, oble?enie, at?.),
- objavovanie a spoznávanie lokalít, ktoré sú dôkazom prítomnosti Keltov v krajinách, ktoré sú na hraniciach kontinentu a Európskej únie.
Skupina slovenských študentov sa do Francúzska vybrala v septembri roka 2008. Cestou sme navštívili mesto Štrasburg a jeho slávnu katedrálu. Vo Francúzsku sme v rodinách strávili 2 týždne plné spolo?ných, slovensko-francúzskych aktivít (viac v prílohách), ktorých cie?om bolo vyrobi? finálne produkty. Tieto sme neskôr, po?as slovenskej ?asti programu, použili na prezentáciu nášho dvojjazy?ného partnerstva. Cestou spä? sme sa zastavili v hlavnom meste Paríž, kde sme prežili dva nezabudnute?né dni nabitého programu. Videli sme Notre Dame, Champs- Elysées, Louvre, Montmartre a mnohé iné.
.Podrobný ?lánok doplnený fotografiami nájdete ako prílohu, prílohou je tiež francúzsko - slovenský- keltsko- galský slovník základných výrazov.
Autorkami ?lánku, fotografií a slovníka sú študentky oktávy Simona Kur?avková a Katarína Hrušková.(fotky v slovenskej ?asti a prílohe budú neskôr)

Prílohy

Video 1- kelti_sl (doporu?ujem stiahnu?)

Video 2 - kelti_fr (doporu?ujem stiahnu?)

Podrobný ?lánok

Slovník

, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok