Rýchlejší a pohodlnejší prístup

k privátnym školským informáciam pre rodi?ov a študentov školy

Od decembra 2009 pre rýchlejší a pohodlnejší prístup k informáciam týkajúcim sa klasifikácie, rozvrhu, suplovania, ku štatistikám, jedálnemu lístku a pod. ur?ených pre študentov našej školy a ich rodi?ov bolo upravené a doplnené Menu na webovej stránke školy www.gymrk.sk. Jedným kliknutím môžete nájs? a použi? potrebnú aktuálnu informáciu, ku ktorej máte povolený prístup.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok