Olympizmus a oplympijská výchova

Žiaci a študenti ružomberského gymnázia pod vedením profesorky Janky Fri?ovej už dlhodobo šíria olympijské myšlienky v našej škole.

Poctivá príprava na vedomostné sú?aže už priniesla svoje ovocie.V rokoch 2008 a 2009 sme dosiahli nieko?ko významných ocenení - 1. miesto za propagáciu a rozvoj olympizmu, 2. a 3. miesto v regionálnom kole vedomostnej sú?aže o olympizme študentov základných a stredných škôl. Pravidelne pripravujeme nástenky, výtvarné a literárne sú?aže, galakoncerty, výzmanou aktivitou bolo vytvorenie olympijského kalendára na rok 2009, ktorý nájdete v obrazovej prílohe. Na tejto ?innosti sa podie?ajú študenti Jakub Vozár, Jakub Fúra, Matúš Habánek, Mária Han?íková, ako aj autorky ?lánku

Barbora Jacková a Anna Hrubo?ová.

Olympijský kalendár



Mgr. J.Putera, jputera@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok