Pripravovaná exkurzia DIGITEX

Brno 2009

Informácie pre záujemcov

Predpokladáme 2 autobusy študentov nášho gymnázia. Po naplnení po?tu 96 záujemcov ?alší sa nebudú môc? exkurzie zú?astni?.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok