Sú?až o najpútavejšiu prázdninovú fotografiu leta 2009

Pošli a vyhraj peknú cenu
ilustra?né foto

Predmetová komisia informatiky vyhlasuje sú?až o zaujímavú alebo vtipnú prázdninovú digitálnu fotografiu. Prvých 10 fotografií v poradí umiestnenia bude uvedených na našej webovej stránke. Ví?az bude odmenený cenou, ktorá ho ur?ite poteší. Fotografie s priliehavým názvom posielajte do ve?kosti 1600 x 1200 pixelov a do 500 kB na adresu:
polcin@gymrk.sk
predmet správy: sutazna fotografia polcin
do 30.9. 2008.

h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok