Fyzika v praxi - Planetárium a hvezdáre? Žiar nad Hronom

fyzika populárne 3

D?a 18. júna 2009 Fyzikálny krúžok pri Gymnáziu v Ružomberku uskuto?nil poznávaciu exkurziu pre študentov prvého ro?níka nášho gymnázia do Hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom. Bola venovaná vyhlásenému tohtoro?nému roku Astronómie 2009. Prvá zastávka bola v Banskej Bystrici, kde pomerne strmé stúpanie na Vartovku bolo odmenené návštevou miestnej hvezdárne spojenou s premietaním vedecko-populárneho filmu o galaxiách a s pozorovaním nášho Slnka hvezdárskym ?alekoh?adom. Druhá zastávka bola v planetáriu v Žiari n. Hronom. Tu si študenti pozreli atraktívny multimediálny program o severnej hviezdnej oblohe pod kopulou planetária. V premietacej sále následne videli vedecko-populárny film o vzniku a vývoji našej Slne?nej sústavy. Na terase planetária mali tiež možnos? oboznámi? sa s metódami pozorovania Slnka a ?alších objektov kvalitným hvezdárskym ?alekoh?adom. Záver pekného a zaujímavého d?a skon?il príjemnou prehliadkou Banskej Bystrice.h. doc. RNDr. Daniel Pol?in, CSc., polcin@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok