Kréta 23.-31.5. 2009

V rámci kurzu na ochranu zdravia a prírody odcestovalo 38 študentov nášho Gymnáziana na ostrov Kréta do letovista Analipsi.

Ke?že išlo o kultúrno-poznávací zájazd, navštívili sme najvä?ší palác Knossos. Po návšteve tejto pamiatky sme si pozreli film o výrobe kvalitného gréckeho vína a olivového oleja, ktoré sa vyrábajú práve v oblasti, kde sme bývali. Tiež sme sa prechádzali uli?kami Heraklionu, najvä?šieho mesta a zárove? hlavného mesta Kréty. Po uplynutí príjemného slnkom zaliateho týžd?a sme sa v nede?u ráno 31.5. vrátili domov plní neopakovate?ných zážitkov, ktoré v nás zostanú do smrti. Naše po?akovanie patrí vedeniu školy za umožnenie tejto krásnej akcie a prof. ?asovi a Piklovi za organizáciu a jej korektné vedenie.Mgr. Jaroslav Pikla, pikla@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok