Adrián, gratulujeme!

Nestáva sa každý de?, aby študent slovenského gymnázia, ktorý študuje angli?tinu ako cudzí jazyk a pritom nestrávil v anglicky hovoriacej krajine dlhší ?as, obstál vynikajúco v medzinárodnej sú?aži v tomto jazyku.

A predsa - Adrián Tiš?an, študent septimy, obhájil štvrté miesto v konkurencii 500 študentov posledného a predposledného ro?níka stredných škôl z Po?ska, Slovenska, ?eskej republiky a Ma?arska. Už ôsmy ro?ník Medzinárodnej olympiády v anglickom a nemeckom jazyku organizuje Vysoká škola ekonomicko-humanitná v Bielsko-Biala. Sú?až prebieha v troch etapách. V prvej etape píšu študenti test na pôde svojej školy. Sto úspešných postúpi do druhého kola. Adrián absolvoval tento test s najvyšším po?tom dosiahnutých bodov. V druhej etape ove?a náro?nejší test sa píše už na akademickej pôde v Bielsko Biala. Ani tu Adrián nesklamal a umiestnil sa v prvej desiatke. Na de? 18. apríla bol spolu s 29 študentami pozvaný do tretej etapy, ktorú tvorila ústna skúška. Pre ústnu odpove? si zvolil oblas? Culture and geography of Great Britain obsahujúcu 20 tém.
Skon?il na štvrtom mieste.
Podobný úspech nemusí by? ojedinelý. Sta?í chcie? a urobi? viac, ako len to, ?o vyu?ujúci na hodinách žiadajú. Pretože tí, ktorí sú za katedrou, nemusia by? zákonite na opa?nej strane barikády. Brána jazykov otvorená, vojdite, pozývame vás., bogyiova@gymrk.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok