Študijný pobyt...

Výmeny študentov sú už takmer bežnou sú?as?ou nášho študijného programu, nadchádzajúca návšteva je však výnimo?ná.
V termíne od 28.4. do 5.5.2009 zavíta na naše gymnázium v rámci programu Comenius zástupca riadite?a francúzskej školy z mesta La Couronne, pán Eric Barbotin.
Po?as študijného pobytu sa oboznámi s fungovaním našej školy a so svojim hostite?om, riadite?om Miroslavom Nociarom, si budú vzájomne vymie?a? skúsenosti z ich riadiacej práce.
, scheerovaj@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok