De? plný fyziky

Informácia o 5th International Particle Physics Masterclasses 2009

Gymnazisti strávili de? plný fyziky

5th International Particle Physics Masterclasses 2009 toto je celý názov podujatia, na ktorom mali tú ?es? sa zú?astni? 4 maturanti štátneho gymnázia. Ako ste mohli z nadpisu vydedukova?, tento projekt bol zameraný na fyziku. Nie však len na takú nejakú bežnú fyziku. Práve naopak, bol zameraný na fyziku elementárnych ?astíc.
Podujatie ur?ené budúcim študentom fyziky sa uskuto?nilo 26. marca 2009 na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity.
Sú?as?ou programu boli prednášky o elementárnych ?asticiach a prednáška o urých?ova?och, detektoroch a fyzike v CERNe medzinárodnom stredisku na výskum elementárnych ?astíc.
Študenti sa dozvedeli mnoho zaujímavostí o najnovších výsledkoch skúmania mikrosveta, ale aj mnoho zaujímavostí. Vedeli ste napríklad, že sta?í 84-krát rozreza? jablko na polovicu a máte atóm?
Po obede nasledovali po?íta?ové cvi?enia. Tu si študenti overili už nadobudnuté poznatky z predpoludnia pri?om pracovali s reálnymi dátami z CERNu.
Nakoniec sa uskuto?nila európska videokonferencia v anglickom jazyku v ktorej došlo k spojeniu naživo cez internet s partnerskými školami (univerzity Uppsala, Zaragoza, Szekesfehervar, Palaiseau a Banská Bystrica) a k porovnaniu výsledkov cvi?enia. Slovenskí študenti v ni?om nezaostali za svojimi kolegami z iných štátov a boli vyhodnotení ako najlepšia skupina.
Svoje pocity zhrnul Dávid Matula slovami: Môj dojem z celého d?a je pozitívny. Dozvedel som sa mnoho nových vecí a rozšíril si svoje poznatky. Tento projekt sa mi ve?mi pá?il a som rád, že sa nie?o také deje aj na Slovensku a na našej škole.


, krajnik@zoznam.sk
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok