LA ROSE FRANCOPHONE

Študenti a vyu?ujúci francúzskeho jazyka organizujú pri príležitosti Medinárodného d?a Frankofónie d?a 19.3.2009 o 10.00 hod. v kine Kultúra slávnostný program pod názvom La rose francophone.

Sú?as?ou programu budú rôzne hudobné, tane?né a dramatické ?ísla zostavené a nacvi?ené študentami francúzštiny. V rámci slávnostného programu bude premietnutý film "Kelti, naši spolo?ní predkovia", ktorý nakrútili slovenskí a francúzski žiaci po?as projektu Comenius. Sú?as?ou dní frankofónie je výstavka prác vytvorených na hodinách francúzskeho jazyka, ktorá je inštalovaná vo vstupnom foyer kina Kultúra v týždni od 16.- 19. 3.2009. Ak máte blízky vz?ah ku francúzskemu jazyku a francúzskej kultúre, prí?te sa na nás pozrie?.

, ivet.kmetova@gmail.com
StiahnutĂ© z Gymnázium Ružomberok