Linky :: 
  
 Index | Registrácia | Hľadať | Galéria | Diskusia | Neprihlásený užívateľ  //Utorok, 7. Júla 2020 
Menu
Zriaďovateľ
Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu
__________________
Zverejnené zmluvy
Zverejnené faktúry a objednávky od decembra 2013
Tlačivá na stiahnutie
Dokumenty
Výročné správy
__________________
Štúdium
História
Zoznam absolventov od šk. r. 1975/76
Ochrana osobných údajov
Kontakty
Suplovanie v triedach
Rozvrh hodín
Elektronická žiacka knižka
Jedálny lístok

Kategórie
Informácie o škole
Kritériá pre prijímacie skúšky
Horúca linka pre maturantov
Výchovný poradca
Cudzie jazyky
Biológia
Náuka o spoločnosti
Matematika
Geografia
Chémia
Fyzika
Informatika
Dejepis
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná výchova
Projekt Comenius
Projekt "Zelená škola"
Projekt CENTENAIRE - Storočnica

Navigácia
Index
Top 10 autorov
Top 20 článkov
Hľadať
Výpis článkov
Galéria

Diskusie

Linky
Vlak-Bus


    Projekt partnerstva škôl eTwinning - Uhly a mesto kde bývam

V uplynulom školskom roku sa žiaci prímy pod vedením triedneho učiteľa RNDr. Dušana Dírera zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku.

V uplynulom školskom roku sa žiaci prímy pod vedením triedneho učiteľa RNDr. Dušana Dírera zapojili do medzinárodného partnerstva škôl eTwinning, ktorý podporuje rozvoj spolupráce európskych škôl prostredníctvom využívania IKT a komunikácie v cudzom jazyku.

Počas mesiacov apríl a máj 2013 mali žiaci prímy hodiny matematiky spestrené o netradičné vyučovacie metódy. V rámci vyučovacích hodín, počas ktorých získavali vedomosti a matematické zručnosti na tému uhly, realizovali projekt medzinárodného partnerstva škôl eTwinning s názvom Uhly a mesto kde bývam. Učiteľ matematiky (a zároveň triedny učiteľ) RNDr. Dušan Dírer sa rozhodol rozbehnúť spoluprácu medzi žiakmi dvoch škôl (slovenskej a českej ) Základná škola Dašice, okres Pardubice) zameranú na vytvorenie matematickej zbierky úloh na tému uhly, pričom pri realizácii by žiaci lepšie spoznávali svoje okolie, okolie bydliska žiakov partnerskej školy, využívali by dostupné prostriedky IKT, pričom by rozvíjali svoje vedomosti z matematiky, zručnosti vo využívaní moderných prostriedkov, učili by sa tímovej práci, spolupráci a zodpovednosti pri plnení úloh. Pri výmene skúseností a výsledkov práce medzi partnerskými školami by žiaci rozvíjali svoje komunikačné kompetencie...

žiaci prímy - Gymnázium v Ružomberku
žiaci prímy - Gymnázium v Ružomberku

žiaci 6.triedy - ZŠ Dašice, okres Pardubice
žiaci 6.triedy - ZŠ Dašice, okres Pardubice

A tak popri klasickej výučbe matematiky boli žiaci na prechádzke mestom, kde pozorovali a fotili, aby následne vybrali vhodné zábery pre zakomponovanie úloh z geometrie, ktoré dajú vyriešiť žiakom partnerskej školy (tí zas pripravovali úlohy pre žiakov našej školy).

prechádzka prímy - fotografovanie v Ružomberku...
prechádzka prímy - fotografovanie v Ružomberku

Na domácu úlohu zapracovávali vybrané zadania do fotografií využitím vhodného softvéru (z diskutovaných možností bol nakoniec vybraný MS Word), po prezretí riešení vybrali tie najlepšie spracované a prostredníctvom webového prostredia pre spoluprácu ich odovzdali na vyriešenie ?zahraničným partnerom?. Podobne to urobili aj s fotografiami, ktoré nenafotili sami, ale im ich vybrali noví zahraniční priatelia.

Vzorový príklad pre realizáciu úloh...
vzorový príklad pre realizáciu úloh

Aby sa však slovenskí a českí žiaci medzi sebou navzájom spoznali, obidve strany vytvorili prezentácie, v ktorých sa navzájom predstavili. Prezentácie tiež umiestnili na projektovú www stránku. Taktiež mali možnosť aj ?priamej diskusie?, keď prostredníctvom programu Skype sa mohli na diaľku vidieť a počuť...

Žiaci spolu komunikovali cez Skype - pohľad z ružomberskej strany
Žiaci spolu komunikovali cez Skype - pohľad z ružomberskej strany

Žiaci spolu komunikovali cez Skype - pohľad z dašickej strany
Žiaci spolu komunikovali cez Skype - pohľad z dašickej strany

Na záver projektu vznikla zaujímavá zbierka úloh z matematiky na tému "uhly a mesto kde bývam", kde zadania zamerané na uhly vrcholové, susedné, súhlasné a striedavé, taktiež vnútorné a vonkajšie uhly v trojuholníku, boli zakomponované do fotografií z blízkeho okolia bydliska a školy žiakov.
A partnerskí vyučujúci RNDr. Dušan Dírer a Filip Vlček sa pritom dohodli, že téma uhly a mesto kde bývam bola azda prvou vzájomne spracovanou témou, ďalšie témy by mohli pokračovať už od nového školského roka 2013/2014.

Počas prázdnin bol za realizáciu projektu Uhly a mesto kde bývam udelený Národnou podpornou službou eTwinning certifikát kvality.

projektu Uhly a mesto kde bývam bol udelený Národnou podpornou službou eTwinning certifikát kvality
Národnou podpornou službou eTwinning udelený certifikát kvality

RNDr. Dušan Dírer
Autor : RNDr. Dušan Dírer, čítané 5990x
Hodnotenie:    |  Sobota, 31. Augusta 2013


Vaše hodnotenie :   horšie  lepšie
Prihlásenie
Login:
Heslo:

Počasie

Anketa
Ako často navštevujete naše stránky?
(8043 hlasov)

Denne
45%

Týždenne
27%

Občas
28%

Hľadať
 
v článkoch
v novinkách
v hlavnom menu
v diskusiach

Čítané
Rozlúčka s maturantmi

Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom

Deň plný fyziky

Elektronická žiacka knižka aktuálne

Fyzika v praxi - Atómová elektráreň Mochovce

Sessions
Naše stránky si práve číta 199 čitateľov, z toho je 0 zaregistrovaných

BackEnd
Odkazy na nové články je možné preberať pomocou backend.php

Naša ikona
Páčia sa Vám naše stránky ? Ak áno, podporte nás prosím a umiestnite si na svoju stránku našu ikonku:

Copyright 2009 Gymnázium Ružomberok, All rights reserved.
Powered by DEV web management system