Linky :: 
  
 Index | Registrácia | Hľadať | Galéria | Diskusia | Neprihlásený užívateľ  //Sobota, 28. Novembra 2020 
Menu
Zriaďovateľ
Dotazník spokojnosti vzdelávacieho procesu
__________________
Zverejnené zmluvy
Zverejnené faktúry a objednávky od decembra 2013
Tlačivá na stiahnutie
Dokumenty
Výročné správy
__________________
Štúdium
História
Zoznam absolventov od šk. r. 1975/76
Ochrana osobných údajov
Kontakty
Suplovanie v triedach
Rozvrh hodín
Elektronická žiacka knižka
Jedálny lístok

Kategórie
Informácie o škole
Kritériá pre prijímacie skúšky
Horúca linka pre maturantov
Výchovný poradca
Cudzie jazyky
Biológia
Náuka o spoločnosti
Matematika
Geografia
Chémia
Fyzika
Informatika
Dejepis
Slovenský jazyk a literatúra
Telesná výchova
Projekt Comenius
Projekt "Zelená škola"
Projekt CENTENAIRE - Storočnica

Navigácia
Index
Top 10 autorov
Top 20 článkov
Hľadať
Výpis článkov
Galéria

Diskusie

Linky
Vlak-Bus


    Koniec školského roka

prevzatie vysvedčení 30.6.2020

Oznamujeme všetkým študentom, že prevzatie vysvedčení sa uskutoční dňa 30. 6. 2020 (utorok) a to nasledovne:
o 8. 30 študenti prímy, sekundy, tercie, kvarty, kvinty, sexty a septimy a
o 10. 00 študenti I. A, I. B, II. A, II. B, III.A a III. B.

* Vysvedčenie sa bude odovzdávať v triedach na 2. poschodí. Jednotlivé triedy budú označené.
* Učebnice sa budú odovzdávať v septembri.
* Kto si z objektívnych dôvodov nebude môcť prevziať vysvedčenie v uvedenom dni, vysvedčenie si bude môcť prevziať v úradných hodinách na sekretariáte školy. Úradné hodiny počas letných prázdnin budú zverejnené na vchodových dverách a na webovej stránke školy.
* Študenti si nemusia nosiť prezuvky.
* Zároveň žiadam všetkých študentov, aby si zo svojich tried a šatní zobrali všetky svoje veci.

Na základe rozhodnutia ministra zákonný zástupca:

* Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do školy, pri odchode žiaka zo školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
* Zabezpečí pre svoje dieťa rúško a papierové jednorazové vreckovky.
* Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá n   ariadené karanténne opatrenie (príloha).

Preto prosím všetkých študentov, aby v utorok 30.6.2020 (nástup do školy-prebratie vysvedčenia) doniesli toto potvrdenie a odovzdali ho triednemu učiteľovi.

* V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Hygienické opatrenia v škole:
* Škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
* Žiak si po príchode do školy a následne podľa potreby umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
* Žiaci a učitelia počas výchovno-vzdelávacieho procesu nemusia nosiť rúško, v ostatných priestoroch školy sa učitelia a žiaci pohybujú v rúšku.
* Toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.

Kliknite:
Potvrdenie

                                                                                Vedenie školy


Autor : Mgr. Renáta Kodríková, čítané 2081x
Hodnotenie:    |  Piatok, 26. Júna 2020


Vaše hodnotenie :   horšie  lepšie
Prihlásenie
Login:
Heslo:

Počasie

Anketa
Ako často navštevujete naše stránky?
(8043 hlasov)

Denne
45%

Týždenne
27%

Občas
28%

Hľadať
 
v článkoch
v novinkách
v hlavnom menu
v diskusiach

Čítané
Rozlúčka s maturantmi

Beseda s ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom

Deň plný fyziky

Elektronická žiacka knižka aktuálne

Fyzika v praxi - Atómová elektráreň Mochovce

Sessions
Naše stránky si práve číta 262 čitateľov, z toho je 0 zaregistrovaných

BackEnd
Odkazy na nové články je možné preberať pomocou backend.php

Naša ikona
Páčia sa Vám naše stránky ? Ak áno, podporte nás prosím a umiestnite si na svoju stránku našu ikonku:

Copyright 2009 Gymnázium Ružomberok, All rights reserved.
Powered by DEV web management system